Rute 11

Slotsruten kunne denne rute passende kaldes, for der ligger hele tre prægtige bygningsværker langs ruten. Det er Clausholm Slot, der engang tilhørte Grev Reventlow samt Rosenholm Slot og Skaføgård Gods, der blev bygget af Rosenkrantz-slægten.
CLAUSHOLM - PINDSTRUP

Ruten tager dig forbi adelige slægters prægtige herregårde. Her har slægterne Rosenkrantz og Reventlow sat deres præg. Clausholm Slot blev bygget af grev Conrad Reventlow i 1690´erne. Det er en usædvanligt helstøbt og oprindeligt barokanlæg, der stort set ser ud, som det gjorde i starten af 1700-tallet. Slot og park kan besøges om sommeren. Tjek slottets hjemmeside for information. Renæssancens byggestil kan beundres på Rosenholm Slot. Slottet stod færdigt i 1610, og tilhørte Rosenkrantz-slægten i flere hundrede år. I slottets park ligger pavillonen Pirkentavl, som man betragter som Jyllands første universitet. I dag ejes slottet af en familiefond. Det bruges til fester og events, og det er muligt at komme på rundvisning på slottet. Tjek www.rosenholm.dk for tider. De bemærkelsesværdige bygningsværk Skaføgård Gods blev også i sin tid opført af familien Rosenkrantz. Det er en trefløjet renæssancebygning med stort porthus og voldgrav. Der er ikke adgang til godset, men det kan fint betragtes fra ruten.

På ruten mellem Rosenholm Slot og Mørke kommer du igennem Mørke Mose, som er et stort moseområde med et areal på ca. 120 hektar. Der er en markvej tværs gennem mosen, og der findes fugletårn, så du kan studere dyrelivet der. De store områder med mose i dette område har givet indtægter til byerne omkring i form af tørv.

Find vej

Ved at klikke på kortet kan du se denne etape. 

Her kan du yderligere downloade rutens forløb ved at klikke på pilen til venstre. 

Spisesteder, overnatningssteder og meget mere kan findes ved at klikke på de 9 små firkanter i øverste højre hjørne.