Kulturringens historie

I 2018 står Kulturring Østjylland bag Kulturringen, med støtte fra Kulturministeriet og kommunerne Favrskov, Hedensted, Odder, Norddjurs, Samsø, Syddjurs og Skanderborg, samt med Aarhus Kommune som samarbejdspartner.

I 2010 aftalte kommunerne Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs samt Aarhus at indgå en samarbejdsaftale med det formål at byde ind med projektidèen om Kulturringen til  Kulturhovedstads projektet Aarhus 2017.

Projekt Kulturringen fik udviklings midler fra Aarhus 2017-fonden i 2013-2014. Disse midler blev brugt til at udvikle ruteideen på et praktisk og et konceptuelt plan. Herudover er interessenter såsom museer, naturvejledere, foreninger og erhvervs samarbejder blevet inddraget for at skabe gode faciliteter og sjove oplevelser på ruten.

I 2014/2015 fik Projekt Kulturringen status som Strategisk Projekt og blev tildelt 100.000 kr. til projektmodning. Det resulterede i at ruten blev tegnet og gennemkørt. Ruten blev testet af en professionel cykelrytter og turismekonsulent. Der blev arbejdet på at afdække til retninger og udviklingspotentialer for ruten – både rutens udformning samt relevante interessenter til aktiviteter og kulturevents langs ruten.

Det var også i 2015, at projekt “Gentænk Stoppestedet” blev gennemført. Projektet søgte at skabe et alternativt cykelshelter til ruten både som facilitet og attraktion på ruten. Projektet blev gennemført sammen med en arkitekt, der inddragede børn fra en lokal skole som innovationspartnere.

I 2015 fik Kulturringen tilsagn om yderligere 785.000 kr. Disse penge benyttes til at kvalificere ruten og klargøre den til brug. Ruten er blevet beskrevet og er nu tilgængelig for den almene cyklist med fuldt overblik over oplevelsesmuligheder, tilgængelighed, servicefaciliteter og etapetyper og -kvaliteter.

Der er blevet afholdt et seminar og en workshop for interessenter i foråret 2016. Kulturringen er blevet lanceret som facilitet for lokale virksomheder, kultursteder og aktivitetshuse.

Der er sat skilte op langs ruten, så cyklisten kan finde vej uden brug af guiden eller kort.

Slutteligt er der blevet lavet en digitale løsning, og der er udgivet en guidebog med rutekort og formidling af ruten.

Ruten blev officielt lanceret i foråret 2017, med bogguide og en lang række cykel events.

I 2018 udvider vi ruten og samarbejdet sammen med Hedensted Kommune. Her udvikler vi et fysisk kort, og beskriver den nye rutedel digitalt.