Innovation på vejen; Skilte må der til!

Kulturringen er 450 km hele vejen rundt. Det er langt – så hvordan undgår man at fare vild på turen?

Skilte må der til; så man ved hvornår man skal dreje eller stoppe eller måske bare fortsætte lige ud, selvom man synes man har cyklet langt allerede. På den måde er skilte med til skabe tryghed og en god oplevelse. Desværre er mange skilte er også dyrt, både i opsætning og i vedligehold.

Så hvordan finder vi den helt rigtige løsning på den udfordring der hedder: Find vej, trygt, men også billigt! Det skal være nemt både at finde vej på ruten, men også at finde tilbage hvis man har taget en afstikker eller to. Det kræver mange skilte, og skilte på 450 km bliver dyrt. Ikke kun økonomisk, men også i landskabet. De traditionelle blå galjeskilte er heller ikke altid hensigtsmæssige – de kan være svære at finde vej efter.

Der vil være digitale kortløsninger og ruter man kan hente ned på sin telefon – men ruten er også et sted at komme væk fra konstant forbindelse og det er skidt at fare vild bare fordi man glemte at oplade sin telefon (mere information om strøm og cykling følger…).

Derfor  er der brug for nytænkning så vi får en bæredygtig rute hele vejen igennem, og her er skiltning en spændende mulighed for innovation. Derudover er det en kulturringen en rute med og for kultur. Så vi tænker også skiltningen i kunstneristiske og kreative løsninger; kan man male et skilt med mos? Kan cyklisterne lave deres egne skilte mens de cykler, som en slags Hans og Grethes cykelsti?

Kulturringen krydser og følger både nationale og regionale cykelruter, men forlades igen – hvordan skiltes det? Vejdirektoratet har en mængde love og regler, der udfordrer kreativiteten og opfordrer til at tænke i nye retninger. Det har også ført til et spændende samarbejde med cyklistforbundet, hvor vi ser både på indlands og udenlandske løsninger. Vi er ikke i mål endnu, men én ting er sikkert der er meget mere innovation i kulturringen fremover!

Kulturringen på bæredygtighedskonference

Kulturringen er en ny bæredygtig cykelrute – og bæredygtighed er vigtigt. Det synes de også på Aarhus Universitet der afholdt RE-DO, en bæredygtighedskonference i sidste uge.

Kulturringen var også med. Vi fortalte omkring hvordan vi har arbejdet med kulturel bærdedygtighed i projektet og på ruten. Kulturel bæredygtighed tager udgangspunkt i, ikke kun at bevare, men også at understøtte og skabe synlighed om den værdifulde kultur og kulturarv. På denne måde kan man sikre forbindelsen mellem fortid og fremtid.

Så det er ikke tilfældigt at kulturringen tager sit afsæt i bæredygtighed. Folk søger bæredygtigheden i deres daglige liv; i transportmidler, fødevarer, og balance mellem arbejde, familie og fritid. I kulturringen er der det hele; sund transport, (økologiske) gode lokale fødevarer og meningsfulde oplevelser for hele familien. Arbejdet kan man så lade blive derhjemme sammen med bilen.

Model for bæredygtighed

På RE-DO-konferencen lanceres også Aarhus Sustainability Model. Det er en bæredygtighedsmodel for kulturaktører udviklet til Europæisk Kulturhovedstad 2017, Aarhus. Den lægger vægt på at kultur ikke kun er bagudrettet som genstande på udstilling i glasmontre, men kultur også er noget der konstant skabes og dermed konstant kan præges. Præcis som Kulturringen gør det; kulturringen bringer kulturen ind som en vigtig del af ferie og motion i Danmark.

Modellen arbejder med mad og drikke, drift og mobilitet, kunst og kultur, adfærd og kommunikation, og arkitektur og rammer. Disse områder spiller ind i hinanden på forskellige måder, men kan også bare bruges hver for sig. Hvordan håndterer man f.eks. skrald på en 450 kilometer lang rute? Hvordan kan man skabe bæredygtig energi på turens pauser? Hvordan kan man lave ny kunst og kultur i gamle landsbyer? Alt dette og mere diskuterede vi på konferencen.

Diskussionen tog udgangspunkt i modellen, som arbejder konceptuelt med problemstillingerne. Målet er at konkretisere løsninger, der passer netop til Kulturringen. Og det er denne bæredygtighed der skal føre kulturringen fremad. Kulturringen tager udgangspunkt i at genopdage kulturen i landskabet men bæredygtigheden består også i at tage det gamle og bringe det frem og måske skabe nye traditioner. Det er vores vision at cykelturismen, den lokale turisme, kan blive fremtiden. Det er nemlig bæredygtigt!